Products Center

Nýlega skera Marble plötum til sölu

Hvers vegna að velja okkur

Vinna myndbönd

6 mínútur að þekkja Xiamen YEYANG Stone Factory

xiamen yeyang nagh ghom Dev nagh manufacturer cher pa' 1993, pa' hometown nagh Sam xiamen 'ej shuitou. rIn 23 DIS specialized maH neH nagh fabrication. yeyang wej neH wey 'ach je puS 20 qorDu'-lach'eghDI' laSvargh ghom.
qaSchoH 1993, puS 10 quarries, granite, marble 'ej travertine DaH nobvam invested maH. ghaH tIn HoS 2 export wey 3 'um 'ej targhHom veDDaq noch laSvargh (je total mIchHom rIn 60, 000 m²;), 'ej owing Qu' pov chavmoH DuHIvDI' 'ay' rav competitive nIvbogh laHlIj products 'ej customers. tIn bel law' chu' customers moj qoch regular 'ej mutual nen customers rIn DIS jIvumlI' vIlegh.